c0m.vn cho phép bạn
dùng thử website đẹp
miễn phí, lưu trọn đời.

5 Bước để có 1 website Dự án BĐS hoàn hảo.

 • BƯỚC 1

  Đăng nhập vào hệ thống c0m.vn, click vào nút Đăng nhập tại Menu
 • BƯỚC 2

  Click vào nút "Tạo website ngay" hoặc Chọn giao diện trong kho giao diện
 • BƯỚC 3

  Chọn một domain tạm dạng abc.c0m.vn. Nhập tiêu đề và tạo website
 • BƯỚC 4

  Đăng nhập lại c0m.vn để quản trị website ( Menu Quản trị website), thay đổi thông tin
 • BƯỚC 5

  Bạn có thể mua tên miền để gắn vào website, xem thêm menu Hướng dẫn